Årsmöte 2020

Välkommen på årsmötet 18/2 2020 kl 19:00. Vänligen meddela om deltagande till Stina 0736-248838 eller Monica 0725-051124 senast 14 februari 2020.